Umenie povedať NIE

„Povedať ÁNO je veľmi ľahké. Umením je povedať NIE.“

– Tony Blair, bývalý britský premiér

Keď nechám účastníkov tréningu spísať, čo im nabúrava ich produktivitu, takmer vždy sa objaví „neschopnosť povedať NIE“. Kolegovi, šéfovi, zákazníkovi, práci, ktorá sa práve objavila…

Čím ťažšie je pre nás povedať NIE a čím zriedkavejšie ho hovoríme, tým je väčšia pravdepodobnosť, že zažívame stres plynúci zo zahltenia úlohami a z pocitu, že jednoducho nemáme veci pod kontrolou. Často potom klesá kvalita našej práce a aj kvalita nášho života.

Prečo je to také náročné a čo sa s tým dá urobiť? Ako povedať NIE bez pocitu viny? 

Za každým NIE, je ÁNO

Aby som bol mohol napísať tento článok, povedal som NIE zhruba 86tim iným úlohám, ktoré mám aktuálne vo svojich zoznamoch. Nie emailom, nie telefonátom, nie príprave na zajtrajšiu prednášku, nie aktualizácii web stránky, atď. Za každým ÁNO je NIE a za každým NIE je ÁNO. A čím jasnejšie je moje ÁNO, čím viac rozumiem, akú hodnotu má pre mňa aktivita A v porovnaní s aktivitou B, tým ľahšie a bez výčitiek dokážem povedať NIE. Ak teda chceme byť lepší v hovorení NIE, potrebujeme si nájsť svoje ÁNO, sústrediť sa na neho, byť si vedomý svojich priorít. NIE potom príde oveľa prirodzenejšie a aj ľudia okolo nás ho prijmú lepšie.

NIE, šéfe

Často sa stretávam s tým, že ľudia považujú za svoju povinnosť povedať ÁNO, najmä ak prichádza požiadavka od šéfa. Samozrejme, má to istú logiku. ? Na druhej strane sa častokrát stretávam aj s tým, že manažéri a šéfovia to takto veľakrát vôbec nevidia. Dám Vám príklad. Keď som nedávno pripravoval workshop pre jednu banku, jedna z požiadaviek od zadávateľa, riaditeľky divízie, bolo, aby si účastníci workshopu uvedomili, že majú plné právo povedať NIE. Že len oni vedia vyhodnotiť, či sa práve venujú niečomu dôležitejšiemu. A ak áno, ona po vysvetlení možno rada počká. Nie všetky jej požiadavky sú predsa urgentnejšie a dôležitejšie než všetky ostatné veci, ktoré majú kolegovia na „svojich tanieroch“. Rozumiem, že nie všetci manažéri zmýšľajú rovnako osvietene. Ale z mojej skúsenosti častokrát stačí rýchle ujasnenie: „Šéfe, pozri na čom práve pracujem. Chceš aby som to odložil a pustil sa do tejto novej veci, alebo môžem dokončiť rozpracovanú úlohu a pozrieť sa na to zajtra?“. 

Dunaj nezastavíme

Prúd práce a povinností sa k nám valí rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. A nechať sa strhnúť prácou, ktorá sa práve objavila, je jednoduché. Nový email, pozvánka na meeting, správa na whatsappe, otázka od kolegu, telefonát od zákazníka. A rovnako ako nedokážeme zastaviť prúd Dunaju, ani prichádzajúce vstupy zastaviť nedokážeme. Môžeme sa však naučiť z tohoto prúdu vystupovať. Nereagovať vždy a okamžite, nenechať sa vyrušovať. Nie, nehovorím o tom, že nemáme byť kolegom a zákazníkom k dispozícii. Hovorím len o tom, že ak sa potrebujem sústrediť a sfinalizovať projekt, z ktorého potom budú benefitovať zákazníci aj kolegovia, možno je v poriadku, ak teraz hodinu-dve nebudem kontrolovať email a vypnem si zvonenie na telefóne. Inými slovami, ak chceme fungovať produktívne, potrebujeme mať správny balans medzi prácou, ktorú sme si naplánovali a prácou, ktorá sa práve objavila.

Vyspime sa na to

Ak máme pochybnosti, či by sme mali povedať úlohe ÁNO alebo NIE, ak je to možné, zoberme si čas na premyslenie. Vyspime sa na to. A keď dôležitosť novej úlohy alebo projektu vyhodnotíme a zvážime naše aktuálne možnosti, či už povieme ÁNO alebo NIE, bude to rozhodnutie racionálne, nie impulzívne.

NIE lepšie ako ÁNO

Kedy naposledy sa Vám stalo, že Vám niekto povedal ÁNO, sľúbil Vám niečo a nakoniec to nestihol dodať, dodal to v zlej kvalite alebo ste ho museli niekoľkokrát urgovať? O čo ľahšie to pre Vás mohlo byť, ak by Vám hneď na začiatku povedal NIE a Vy by ste sa podľa toho vedeli zariadiť?

NIE nemusí byť nezdvorilé ani definitívne

„Veľmi rád by som Ti s tým pomohol, ale aktuálne potrebujem dokončiť prezentáciu a zajtra som mimo. Bude v poriadku, ak sa na to pozriem pozajtra hneď o deviatej ráno?“ Alebo „… ďakujem za pozvánku na poradu, rád by som prispel k riešeniu, ale podľa agendy v tejto chvíli svoj prínos nevidím. Bude v poriadku, ak sa tentokrát nezúčastním?“

Samozrejme, rozumiem, že nie vždy sme pánmi situácie a nie vždy si môžme dovoliť povedať NIE, nech by sme to povedali akokoľvek zdvorilo. Ak však prestaneme považovať ÁNO za jedinú vhodnú odpoveď, som presvedčený, že budeme na dobrej ceste k vyššej produktivite a nižšiemu stresu.

Ak teda chceme z práce odchádzať s dobrým pocitom z toho, čo sme urobili a kam sme sa posunuli, potrebujeme sa naučiť z času na čas hovoriť aj NIE. A tak ako ľuďom pomáha sústrediť sa na prácu zoznam úloh (to-do list), veľmi užitočný je pre mnohých ľudí aj zoznam vecí, ktorým by mali hovoriť NIE (not to-do list). Ak máte pár minút, zoberte pero a papier a spíšte si svoj „not to-do list“. Čo všetko by ste mali prestať robiť alebo robiť menej? Čo Vás stojí veľa času a energie, ale vplyv na výsledky je minimálny alebo žiadny? Čo potrebujete eliminovať, aby Vám zostalo viac času a energie na svoje ÁNO?


Čomu venujem svoj čas a energiu a čomu nie, čo potrebujem urobiť teraz a čo môže počkať? Mať svoje záležitosti pod kontrolou a rozhodovať sa s jasnosťou. Aj toto bude témou našich otvorených GTD tréningov. 21.-22.11.2019 v Prahe a 28.-29.11.2019 v Bratislave.