KONZULTAČNÉ A KOUČINGOVÉ SLUŽBY


 

Naše workflow koučingové služby sú intenzívne, jeden-na-jedného, programy zamerané na čo najefektívnejšiu implementáciu GTD do každodenných aktivít.

Ponúkame viacero možností šitých na mieru vašim potrebám a možnostiam. GTD koučing môže slúžiť ako podpora po absolvovaní školenia, ale môže to byť tiež samostatný individuálny komplexný program, ktorý vás prevedenie celou GTD metodológiou.  Cieľom GTD koučingu je sprevádzať vás na vašej ceste GTD majstrovstva, ktorá vedie nielen k vyššej produktivite a nižšiemu stresu, ale aj k vyššej spokojnosti, sústredenosti a schopnosti uvoľnenia. 

GTD koučing pravdepodone naruší vašu komfortnú zónu a prinúti vás premýšľať novým spôsobom. Odmena však určite bude stáť za to. 

Koučingové stretnutia realizujeme buď osobne alebo vo forme virtuálnych stretnutí cez Zoom, Skype, Adobe Connect alebo inú platformu. 

JE GTD KOUČING VHODNÝ PRÁVE PRE VÁS?

Naše GTD koučingové služby nepredstavujú rýchly liek na všetky vaše problémy s produktivitou a sebaorganizáciou. Cieľom nie je nadiktovať vám presne čo, ako a kedy robiť. 

Sú to intenzívne individuálne sedenia, kde spolu pôjdeme do hĺbky až k jadru toho ako vykonávate dennodenné aktivity, čo vám funguje a čo by mohlo fungovať efektívnejšie. Budeme vás sprevádzať procesom objavovania nových možností, ktoré vám môže implementácia GTD priniesť do pracovného aj súkromného života. Naučíte sa robiť lepšie taktické aj strategické rozhodnutia v súlade s vašimi hodnotami a princípmi. A vytvoríte si svoj vlastný, na mieru šitý, dôveryhodný systém, na ktorý sa budete môcť spoľahnúť a bude vás podporovať vo vašej zmysluplnej práci a raste napriek všadeprítomným rýchlym zmenám.  

GTD koučing môže byť pre vás užitočný, ak sa nachádzate v niektorej z týchto situácií: 

  • Rýchly kariérny rast (ako hovorí David Allen, “Čím ste lepší, tým viac sa potrebujete zlepšiť!”)
  • Prijatie novej výzvy - zodpovednosť za vedenie ľudí, náročný projekt, rozšírenie zodpovedností, atď. 
  • Potrebujete sa rýchlo naučiť nové veci, ktoré vyplývajú z vašich Oblastí sústredenia. 
  • Potreba realizovať viac a viac vecí, ale s menej zdrojmi. 
  • Snažíte sa vybalansovať náročný pracovný život so zmysluplným trávením voľného času.
  • Cítite sa neustále zaneprázdnený a pod tlakom a pritom odkladáte dôležité povinnosti - prokrastinujete.
  • Máte pocit, že vaše vysoké pracovné tempo a nasadenie nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné. 
  • Trápi vás nefunkčný seba-organizačný systém, ktorý nemapuje všetky vaše aktuálne záväzky a nemôžete sa naňho spoľahnúť.