ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | KOMPLEXNÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 23.-24.6.2022

O KURZE

Majstrovstvo workflow je certifikovaný tréningový program produktivity zameraný na zlepšenie osobných a organizačných výsledkov. Vyvinutý Davidom Allenom na základe jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou metódy GTD v praxi firiem po celom svete a postavený na princípoch opísaných v jeho knihe Getting Things Done, ktorej sa predalo viac ako 3 milióny kusov.

Prvý stupeň Majstrovstva workflow buduje základy pre úspešné nasadenie GTD do pracovného i osobného života a do všetkého, čo robíte. Kľúčovým výsledkom je získanie kontroly, stability a sústredenia. 

BENEFITY KURZU

Naučíte sa základné princípy a techniky, ktoré vám pomôžu získať a udržať si kontrolu nad svojim svetom plným zmien. Vaša produktivita sa zvýši a popri tom si zachováte čistú myseľ a dôveru, že ste neustále sústredený na tie najdôležitejšie veci. Tento účinný tréningový program vám ukáže efektívnu a udržateľnú cestu na dosiahnutie vyššej úrovne produktivity bez stresu.

Spoznáte osvedčené postupy GTD pre efektívnu prácu na ďalších krokoch, projektoch a stratégiách. Získate postupy a nástroje pomocou ktorých eliminujete vyrušenia a vytvoríte si viac mentálneho priestoru pre kreativitu, inovácie a strategické myslenie.  

Objavte vyššiu úroveň produktivity v osobnej aj pracovnej oblasti

Metóda Davida Allena vás nenaučí zorganizovať si pracovné úlohy preto, aby ste mohli pracovať viac, tvrdšie a dlhšie. Práve naopak! Zavedením metodológie GTD do vašeho pracovného života zefektívnite prácu, získate voľný čas, zbavíte sa stresu a zkľudníte svoju myseľ. Vedľajším účinkom je aj zvýšenie vnútornej spokojnosti a motivácie púšťať sa do nových projektov - či už pracovných alebo súkromných.

Pre koho je kurz určený?

Pre každého, kto chce realizovať viac správnych vecí, za menej času, s menším stresom a väčším pocitom jasnosti a kontroly. Tréning sa ukázal byť užitočným pre profesionálov naprieč širokým spektrom povolaní a s rôznym pracovným zaradením - prakticky každý, kto chce efektívnejšie riadiť svoj rušný život, si k tomu z kurzu odnesie nástroje a osvedčené postupy. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa so svetom GTD ešte nestretli ako aj pre tých, ktorí GTD poznajú a chcú si svoje vedomosti oprášiť, prehĺbiť a aplikovať do každodenných aktivít. 

Čo na kurze zažijete?

Počas tohoto interaktívneho tréningu sa naučíte pracovať s piatimi krokmi ovládnutia workflow - modelom pre optimalizáciu našej každodennej práce. Sústredíme sa na potrebu zachytiť všetky potenciálne dôležité vstupy, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Ujasníme si, čo zachytené položky znamenajú a čo je s nimi potrebné urobiť. V treťom kroku vytvoríme efektívny organizačný systém pre usporiadanie informácií a úloh. Následne prejdeme procesom dôsledného premyslenia našich záväzkov, ktoré nám dodá jasnosť, aktuálnosť a perspektívu. A v neposlednom rade zoptimalizujeme náš systém, aby sme si vedeli jasne stanoviť priority a zapojiť sa do práce na najzmysluplnejších úlohách. Obsah je prezentovaný interaktívnou formou tak, aby účastníci odchádzali z tréningu s ich vlastným funkčným GTD systémom.

GTD vnáša poriadok do chaosu a eliminuje prokrastináciu

Vo svete, v ktorom sme neustále zahltení informáciami a úlohami, GTD vnáša poriadok do chaosu, zvyšuje produktivitu, schopnosť sústredenia a eliminuje prokrastináciu. 

0
POČET INFORMÁCIÍ OBDRŽANÝCH DENNE
0
GB DÁT KONZUMOVANÝCH DENNE
0
PRIEMERNÝ POČET EMAILOV OBDRŽANÝ DENNE
0
%
VŠETKÝCH DÁT BOLO VYTVORENÝCH V POSLEDNÝCH 2 ROKOCH
0
HODÍN STRÁVENÝCH S RODINOU POČAS TÝŽDŇA

Materiály pre účastníkov

Balík účastníckych materiálov obsahuje:

  • Detailný Pracovný zošit s informáciami a príkladmi
  • Sprievodca metodológiou, ktorý sumarizuje kľúčové princípy GTD 
  • Mapa workflow
  • Kniha Getting Things Done / Mít vše hotovo
  • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia pre telefón), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytváraní nových návykov

Za dôveru ďakujeme našim skvelým klientom...

Vydajte sa na GTD cestu vyššej produktivity s menším stresom

DÁTUM: 23.-24.6.2022

LOKALITA: Bratislava, Slovensko

MIESTO: upresníme čoskoro (predbežne Clarion Congress Hotel Bratislava, Žabotova 2)

ČAS: prvý deň: 9:00 - 17:00, druhý deň: 9:00 - 12:30

OBSAH:

  • metodická časť: metodológia Getting Things Done, osvedčené postupy GTD pre získanie kontroly, jasnosti, sústredenia a zníženie stresu
  • implementačná časť: vytvorenie GTD systému v aplikácii MS Outlook, aplikácia princípov GTD pri práci s emailami, kalendárom a zoznamom úloh (je potrebný vlastný počítač a aplikácia MS Outlook)
  • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytvorení návykov vedúcich k vyššej produktivite a nižšiemu stresu.
  • 5 týždňová podpora trénera
  • GTD follow-up online webinár - mesiac po úvodnom tréningu

TRÉNER: Marek Kogan, certifikovaný GTD tréner

JAZYK: slovenčina

POČET ÚČASTNÍKOV*: 8 - 12

CENA: 
Zľavnená cena (platí do 6.6.): €549 bez DPH / €658,80 s DPH
Štandardná cena: €649 bez DPH / €778,80 s DPH

V cene sú zahrnuté školiace materiály, kniha GTD, 16 týždňový program (aplikácia) 5 krokov GTD, podpora trénera, 1x obed, občerstvenie.

UZÁVIERKA REGISTRÁCIE: 15.6.2022
* v prípade nenaplnenia min. počtu účastníkov si vyhradzujeme právo na stanovenie náhradného termínu 

CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ