ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | BEZPLATNÝ ONLINE WEBINÁR

GTD INTRO: ÚVOD DO GTD

31.3.2022 / 9:00 - 10:00

GETTING THINGS DONE® | BEZPLATNÝ ONLINE WEBINÁR

GTD INTRO: ÚVOD DO GTD

7.4.2022 / 18:00 - 19:00

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

27.-29.4.2022