ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 13.8.2019

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

PRAHA, 21.8.2019