ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | BEZPLATNÝ ONLINE WEBINÁR

GTD INTRO: ÚVOD DO GTD

19.8.2021 / 9:00 - 10:00

GETTING THINGS DONE® | BEZPLATNÝ ONLINE WEBINÁR

GTD INTRO: ÚVOD DO GTD

3.9.2021 / 9:00 - 10:00

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

29.9.-1.10.2021

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

3.-5.11.2021