ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | BEZPLATNÝ ONLINE WEBINÁR

GTD INTRO: ÚVOD DO GTD

14.10.2021 / 9:00 - 10:00

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

3.-5.11.2021 - TERMÍN PLNE OBSADENÝ

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

1.-3.12.2021