ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

ONLINE, 22.-24.6.2022

GETTING THINGS DONE® | KOMPLEXNÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 22.-23.9.2022