Trojitý model povahy práce

Každý deň na náš pomyselný „časový účet“ ⏳ pristane nových 24 hodín. Teda 1440 minút, ktoré môžeme (a mali by sme) minúť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

🤔 Na prvý pohľad to možno znie ako kopec času. Realita je však taká, že veľká časť tohoto denného prídelu času je automaticky použitá na splatenie našich dlhov. Veľkú porciu času teda zhltnú záväzky vyplývajúce z našich minulých rozhodnutí. Prijatie pozvánky na meeting ma síce predvčerom stálo iba 15 sekúnd, ale dnes zaplatím 60timi minútami. A to čo nešlo na splatenie dlhu, oplieskame na ad-hoc úlohy, ktoré sa práve objavili a bojujú o našu pozornosť. Niekedy však toho oplieskame na ad-hoc úlohy viac a už nám nezostane na splatenie dlhu. Poprípade som si dlhov (záväzkov) narobil toľko, že na nové veci proste nemám priestor. Naše hospodárenie skrátka začína škrípať.

💡 Poľahčujúca správa je, že na rozdiel od peňazí, čas nie je možné ušetriť a preniesť si nejaké 2 hodinky do nasledujúceho dňa. Našim cieľom je náš denný prídel kompletne minúť. Alebo lepšie povedané, správne ho investovať. A aby sme na konci dňa boli spokojní a mali pocit, že sme svoj čas len tak neminuli, ale zmysluplne ho investovali, potrebujeme #balans.

☯️ Balans medzi tromi rôznymi kategóriami činností. Nech totiž počas dňa robíme čokoľvek, vždy to spadá iba do jednej z troch kategóríí. Buď sa venujeme plánovanej práci, neplánovanej práci alebo plánovaniu.

1️⃣ Venujem svoj čas niečomu, čo mám v mojom zozname úloh alebo kalendári ➡ plánovaná aktivita.

2️⃣ Venujem čas niečomu, čo sa práve tu a teraz objavilo ➡ neplánovaná aktivita.

3️⃣ A tretia možnosť je, že čas investujem do budúcnosti, teda ➡ plánujem.

📍 Ak som v kolotoči operatívy a neustále niečo hasím, možno mi nezostáva dostatok času na strategickú koncepčnú prácu, ktorú som mal naplánovanú. A naopak, ak sa príliš úpenlivo držím plánu, možno mi ujde niečo dôležité, čo sa práve objavilo. Prípadne to možno preháňam s plánovaním a potom už nemám čas na samotnú prácu. Jednoducho, potrebujeme #balans.

❓ Ako balans získavať?

🔹 Skúste sa teraz na minútku zamyslieť a napíšte si, koľko času v rámci dňa (alebo týždňa) percentuálne trávite v každej z uvedených kategórií. Stačí hrubý priemer. Malá nápoveda, spolu by to malo byť 100%. 🙂

🔹 Fajn, ak to máte, teraz sa na chvíľku zasnívajte a zamyslite sa nad tým, ako by to vyzeralo v ideálnom dni/týždni. Koľko času by ste venovali naplánovanej práci, koľko by ste chceli mať k dispozícii na ad-hoc neplánované veci a koľko by ste chceli plánovať.

🔹 No a teraz sa pozrite, kde máte najväčší rozdiel medzi aktuálnym a ideálnym stavom. A skúste sa zamyslieť, akú jednu malú vec by ste mohli urobiť, aby ste sa k ideálnemu stavu priblížili aspoň o 1%.

🔹 Urobte to!

Tento model sa v #gtd volá trojitý model povahy práce. A využívame ho najmä pre optimalizáciu a vybalansovanie svojich každodenných (časových) investícií.  💰

#gettingthingsdone #produktivitabezstresu