Na poslednú chvíľu.

Na poslednú chvíľu robíme chyby.

Na poslednú chvíľu zažívame stres.

Na poslednú chvíľu nestíhame.

Na poslednú chvíľu zabúdame.

Na poslednú chvíľu klesá kvalita.

Na poslednú chvíľu sme nervózni.

A napriek všetkému, na poslednú chvíľu toho robíme veľa. Až príliš veľa. A často.

Na jednom z tréningov mi účastník povedal, že niekedy má pocit, že im celá firma horí. A každý deň len hasia, čo horí najviac. To, čo má deadline. Čo sa už nedá posunúť. Na poslednú chvíľu pracujú aj v noci, v strese. Aby sa to stihlo. Nejako.

Deadline-y milujeme a zároveň nenávidíme. Nenávidíme ich, pretože je to externý tlak, vďaka ktorému často zažívame stres. Deadline nás núti pracovať, aj keď práve nemáme energiu, chuť ani mentálnu kapacitu. Byť v zajatí deadline-ov je vyčerpávajúce. Už samotný preklad slova, resp. skladba slova, nepôsobí zrovna inšpiratívne a povzbudzujúco. Na smrtiacu čiaru sa teší málokto.

A zároveň ich milujeme a nevieme bez nich žiť. Pretože nám pomáhajú sústrediť sa. Z nekonečného množstva úloh, ktoré máme na svojom tanieri, zrazu jedna vystúpi a na ostatné na chvíľu zabudneme. Máme predsa deadline. Vďaka deadlinu sme schopní niečo dokončiť a zoznam úloh sa na chvíľku zúži. To má náš mozog rád.

Na deadline-och vo svojej podstate nič zlé nie je. Ak nám slúžia, môžu našu produktivitu podporovať. Ak sa však na na nich stanem závislý, ak ich je priveľa, stávam sa ich zajatcom. A fungovať v režime konštantného hasenia požiarov nie je ani produktívne a ani zdravé. A najmä je to dlhodobo neudržateľné. 

V rámci metódy Getting Things Done pracujeme s deadline-mi opatrne. Termín určite nie je jediný parameter, ktorý by nám mal diktovať, čomu sa v danej chvíli potrebujeme venovať. A najmä sa učíme rozhodovať o svojich úlohách a plánovať si ich vo chvíli, keď do nášho života vstúpia a nie až keď začnú horieť. Vtedy už býva neskoro. 

Aký je Váš vzťah k deadline-om? Kedy Vašu produktivitu podporujú a kedy ju nabúravajú?


Mať pred očami správne veci, v správnom čase a v správnej forme. Orientovať sa v priestore a čase čo najefektívnejšie. A fungovať produktívne aj bez konštantnej hrozby deadline-ov. Aj toto sú témy, ktoré podrobne rozoberieme na našom komplexnom rozvojovom programe produktivity GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW, online v termíne 28.-30.4.2021.