Čo majú spoločné Vianoce a GTD?

Kľud, pohoda, pokoj. Ak by som sa Vás spýtal, čo očakávate od vianočných sviatkov, s veľkou pravdepodobnosťou by v odpovediach boli práve tieto slová. Popri darčekoch, rodinnom kruhu, dobrom jedle a vianočnom stromčeku sú presne toto základné parametre vianočných sviatkov. Sami sebe aj našim blízkym prajeme pohodové a pokojné sviatky. Bez ponáhľania, bez stresov. Toho sme predsa mali dosť počas roka. Dokonca aj náš minister hospodárstva nám vo svojom nedávnom statuse všetkým poprial najmä „svätý pokoj„. 

Zaujímavé je, že veľmi podobné odpovede dostávam, keď pred našimi školeniami posielam účastníkom vstupný dotazník. Od aplikácie metódy GTD častokrát očakávajú najmä kľud mysle. Kľud prameniaci z toho, že mám svoje povinnosti a záväzky pod kontrolou. Svätý pokoj, pretože viem, že svoje úlohy mám zorganizované, naplánované a teda nemusím na ne neustále myslieť.

Kľud vianočných sviatkov vyplýva najmä z toho, že väčšina ľudí aspoň na chvíľku vystúpi z pracovného kolotoča a svet sa na pár dní spomalí. Odkiaľ sa ale berie kľud v rámci metódy GTD? Poďme sa pozrieť, ako s kľudom súvisí 5 krokov metódy GTD:

  1. Krok: Zachytenie – Kľud, vyplývajúci z toho, že všetko čo vyžaduje moju pozornosť, teda všetko čo by som chcel / mal / potreboval urobiť, som identifikoval a zapísal na dôveryhodné miesto mimo svojej hlavy. 
  2. Krok: Ujasnenie – Kľud, ktorý pramení z toho, že som všetkým zachyteným vstupom venoval náležitú pozornosť a urobil som rozhodnutie o tom, čo tieto vstupy pre mňa znamenajú. Pocit kontroly a elimináciu stresu tu dosahujem vďaka aplikácii základného myšlienkového procesu GTD, keď ku každej zachytenej záležitosti definujem želaný výsledok a konkrétny ďalší krok, ktorý potrebujem zrealizovať.
  3. Krok: Usporiadanie – Svoje úlohy mám ujasnené a zorganizované vo funkčných kategóriách. A dôverujem tomu, že ich uvidím v správnej forme, na správnom mieste a v správnom čase. Tento dôveryhodný GTD systém odbremeňuje moju hlavu od potreby pamätania a neustáleho pripomínania úloh a dáva mi slobodu zacieliť svoju pokojnú myseľ a pozornosť smerom, ktorý je pre mňa v danej chvíli najhodnotnejší.
  4. Krok: Premyslenie – Svoj systém mám uprataný, úlohy zrevidované a aktuálne. Toto je strategický kľud, ktorý získavam vďaka pravidelnému pohľadu na svoje záväzky z vyššej perspektívy, z revízie, z reflexie. Viem, čo všetko mám na tanieri, viem, čo sú moje priority. A viem, čo môže počkať. 
  5. Krok: Zapojenie – Kľud prameniaci z toho, že si svoje úlohy vyberám a realizujem proaktívne, vedome, s čistou hlavou a strategickým nadhľadom. Nie som obeťou „pasce zaneprázdnenosti“.

Cieľom Vianoc nie je dostať darčeky a cieľom metódy GTD nie je pracovať viac. Myslím, že cieľom oboch je vedieť sa sústrediť na to najdôležitejšie, s kľudom a pokojnou mysľou.  

David Allen, tvorca metódy GTD a zakladateľ našej materskej spoločnosti rád hovorí, že „niekedy je tou úplne najdôležitejšou úlohou nerobiť vôbec nič“. S kľudom a plným sústredením. Prajem nám teda všetkým najmä pokojné prežitie vianočných sviatkov a nech je rok 2021 produktívny a bez zbytočného stresu.