Ste príliš zaneprázdnení? Možno prokrastinujete.

 

Odchádzate po náročnom dni v práci unavení a spokojní? Alebo len unavení?

Strávili ste celý deň neustálou aktivitou? Ale čo ak ste celý čas iba prokrastinovali?

“Čoo?” poviete si “Určite som neprokrastinoval, veď som bol celý deň zaneprázdnený!”

Vec sa má tak: Ak sme zaneprázdnení, vieme oklamať samých seba, že určite neprokrastinujeme. Ale sústredíme sa na veci, ktoré by naozaj mali mať našu pozornosť? Ak by nás niekto poklepkal po pleci a opýtal sa: “ Je to, na čom práve robíš najlepšie využitie tvojej pozornosti?” …….. Asi by sme sa často zdráhali súhlasiť.

Sme zaneprázdnení prokrastináciou!

Rozvoj digitálnych technológií v nás podporuje zaneprázdnenosť a samozrejme aj prokrastináciu. Je množstvo kanálov, ktoré nás vedú, či skôr nám rozkazujú. E-mail, samozrejme, ale aj Facebook, Messenger, Whats App, či LinkedIn a mnoho iných.

Dostávame z nich množstvo podnetov v reálnom čase a sme vzdialení jeden klik od prokrastinácie. 🙂

Zamyslime sa: Aká je šanca, že práve ten nový neotvorený e-mail v inboxe je presne tá najlepšia vec v danom čase, na ktorú máte zamerať svoju pozornosť?

Ak nie je a vy ho hneď otvoríte, tak sú to práve technológie okolo vás, ktoré vám diktujú vaše priority.

Alebo vaša prokrastinácia vyzerá tak, že si pochutnávate na rýchlych víťazstvách? To robia ľudia, ktorí keď sa rozhodnú napr. upratať si e-maily, tak idú od najstarších a otvárajú tie maily, ktoré vedia rýchlo vyriešiť a nevyžadujú žiadnu hlbšiu mentálnu pozornosť. Pritom nenápadne preskakujú kritické, strategické a hlavne náročnejšie komplexné úlohy, ktoré ani neotvoria.

Ale čo robiť, keď bojujeme s prokrastináciou? Mali by sme si určovať správne úlohy, ktoré potrebujú našu pozornosť a zatraktívniť si ich tak, aby sme ich rýchlo a hladko dokončili.

Začnime s analýzou našej prokrastinácie

1) Prokrastinácia = NEMYSLIEŤ

Nechceme premýšľať o veciach, o ktorých vieme, že by sme premýšľať mali. Väčšina ľudí sa chce vyhnúť premýšľaniu o veciach, ktoré sa zdajú príliš zložité, komplexné a nepohodlné. Tak ich radšej nerobia a nezačínajú s nimi.

Ak vaša prokrastinácia vyzerá takto, potom použite „základný myšlienkový proces“ z GTD a odpovedze si na dve základné otázky:

Aký je ďalší krok? 

Aká je najbližšia fyzická, viditeľná aktivita, ktorú by sme mali urobiť, aby sme danú vec posunuli dopredu?

Aký je želaný výsledok ku ktorému naše aktivity majú smerovať? 

Bez ohľadu na to, ako skľučujúca a náročná vec to pre vás je, určite si dokážete zodpovedať tieto dve otázky. Gratulujeme, tým, že ste ukončili premýšľanie, ste pripravení začať konať.

2) Prokrastinácia = NEROBIŤ

Nechceme robiť veci, ktoré vieme, že by ste robiť mali. Vyhýbame sa im. Naším cieľom je dostať sa čo najjednoduchšie do pohybu, resp. do akcie. Pozrime si spísané ďalšie kroky. Sú to fyzické akcie? Sú rozložené na tie najdrobnejšie kroky? Nahraďte svoj bežný zoznam úloh novým papierom, na ktorom bude osnova s konkrétnymi krokmi, ktoré musíte urobiť ako prvé. Najbližšie kroky nás účinne naštartujú k trvalej aktivite.

To, čo by sme mali byť schopní na konci každého pracovného dňa povedať je, že: “vzhľadom na všetko, čo dnes na mňa “padlo” som si vybral najlepšie možnosti na to, kam zameriam svoju pozornosť a čomu budem venovať čas a energiu.”

Koncept Getting Things Done nám pomáha spoznávať možnosti a zodpovedne sa rozhodovať o našich najbližších krokoch a zároveň sa vedome rozhodovať o tom, čo robiť aktuálne nebudeme.

Ak sa rozhodneme niečomu venovať svoju pozornosť, buďme si istí, že je to naozaj tá správna a najlepšia vec, ktorú aktuálne robiť môžeme.

Takto môžeme mať aktívne dni a chodiť domov unavení….. ale spokojní.


Originálne znenie článku nášho anglického kolegu nájdete na stránke: https://www.next-action.eu, autor: Todd Brown, certifikovaný GTD tréner a zástupca GTD pre Veľkú Britániu