PF 2017 nielen v štýle GTD

Nový rok. Nové plány. Predsavzatia. Ciele. Vízie.

Niektorí v tomto období bilancujeme a plánujeme. Veríme, že keď si aspoň rámcovo určíme cieľ cesty, zvyšujeme svoju šancu docestovať tam, kam by sme chceli. A čím je cieľ cesty jasnejší, tým ľahšie sa nám podnikajú konkrétne ďalšie kroky vedúce k želanému výsledku.

Ak s metódou GTD už nejaký ten čas pracujete a máte zadefinované svoje Horizonty sústredenia, plánovanie je pre Vás výrazne jednoduchšie. Horizonty sústredenia Vám poskytujú pohľad na Vašu prácu a život z rôznych perspektív – z rôznych uhlov pohľadu. Od každodenných aktivít, cez projekty, oblasti zodpovednosti, ciele a vízie až po zmysel a hodnoty. Koniec/začiatok roka je ideálny čas navariť si veľký hrniec kávy a urobiť si revíziu svojich horizontov sústredenia.

Či už metódu GTD využívate alebo nie, David Allen (tvorca GTD) zostavil zoznam otázok, ktoré môžu byť pre Vás užitočné pre uzavretie roku 2016 a naplánovanie si roku 2017. Nech sa páči, inšpirujte sa a ak Vám to dáva zmysel, skúste si zapísať svoje odpovede.

Nižšie uvedené otázky môžete ľubovoľne aplikovať na rôzne oblasti Vášho života ako napr.: práca, rodina, vzťahy, zdravie, financie, šport, záľuby, emócie, duchovno, atď.

UZAVRETIE ROKU 2016

 • Čo bol Váš najväčší úspech roku 2016?
 • Aké najlepšie rozhodnutie ste urobili v roku 2016?
 • Aké jedno slovo najlepšie sumarizuje Váš rok 2016?
 • Aká bola najväčšia lekcia, ktorú ste sa naučili?
 • Na čo ste najviac hrdý?
 • Akú dôležitú vec sa Vám nepodarilo dokončiť?
 • Dokončenie čoho Vám urobilo najväčšiu radosť?
 • Akú najdôležitejšiu vec ste urobili pre niekoho iného?
 • Akí traja ľudia mali v roku 2016 na Vás najväčší vplyv?
 • Aké najväčšie riziko ste podstúpili?
 • Čo bolo pre Vás v roku 2016 najväčším prekvapením?
 • Aký vzťah sa Vám najviac zlepšil?
 • Aký kompliment by ste si priali v roku 2016 dostať?
 • Za čo ste v tomto roku najviac vďačný?
 • Čo ešte potrebujete urobiť alebo povedať, aby ste mohli uzavrieť rok 2016?

VYTVORENIE NOVÉHO ROKU 2017

 • Čo by mal byť Váš najväčší triumf roku 2017?
 • Akú radu by ste si chceli dať pre rok 2017?
 • Čo konkrétne plánujete urobiť, aby ste zlepšili svoje výsledky (financie, zdravie, atď.) v roku 2017?
 • Dokončenie čoho by Vás v roku 2017 najviac potešilo?
 • Aký pôžitok by ste si chceli v roku 2017 dopriať?
 • Čo by ste na sebe chceli v tomto roku najviac zmeniť?
 • Čo sa tešíte, že sa v roku 2017 naučíte?
 • Čo myslíte, aký bude Váš najväčší risk roku 2017?
 • O akú zmenu sa budete najviac usilovať v pracovnej oblasti?
 • Aký svoj talent chcete naviac využiť v roku 2017?
 • Čo Vám robí najväčšiu radosť a ako toho získate v tomto roku viac?
 • Čo plánujete v tomto roku urobiť pre niekoho iného než seba?
 • Aké jedno slovo by pre Vás mohlo symbolizovať rok 2017?

Ako povedal americký autor Seth Godin, už nemáme žiadnu šancu zopakovať si včerajšok. Ale máme nekonečno šancí na vytvorenie zajtrajšku.

Prajem Vám, aby boli rok 2017 a všetky zajtrajšky pre Vás čo najproduktívnejšie. Nech to už pre Vás znamená čokoľvek.

Marek Kogan

P.S.: Vašu novoročnú produktivitu môžete naštartovať aj na našich prvých otvorených GTD workshopoch tohoto roku. Už 26.1.2017 v Prahe alebo 31.1.2017 v Bratislave.