„Ak máte radi život, nemrhajte časom. Pretože čas je to, z čoho život pozostáva.“ – Bruce Lee

yellow blurred background