ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | ONLINE ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

27.-29.4.2022

Nestíhate? Ste neustále zaneprázdnení?

V dnešnom hektickom svete, kde sme všetci zahltení informáciami a povinnosťami, máme častokrát pocit, že jednoducho nie sme schopní stíhať všetko potrebné - či už v práci alebo v osobnom živote. Postupy metódy GTD pomáhajú ovládnuť toto nekonečné množstvo úloh a transformovať ho do systému produktivity bez stresu.

Čo je to GTD?

Getting Things Done je svetoznáma metóda vytvorená Davidom Allenom na základe jeho dlhoročných skúseností s rozvojom osobnej a organizačnej produktivity. Princípy GTD predstavujú komplexný prístup k riadeniu svojho života, pracovného ako aj súkromného. Je to umenie pracovať a žiť produktívne a bez zbytočného stresu.

Objavte vyššiu úroveň produktivity v osobnej aj pracovnej oblasti

Metóda Davida Allena vás nenaučí zorganizovať si pracovné úlohy preto, aby ste mohli pracovať viac, tvrdšie a dlhšie. Možno práve naopak! Zavedením metodológie GTD do vašeho pracovného života zefektívnite prácu, získate voľný čas, zbavíte sa stresu a zkľudníte svoju myseľ. Vedľajším účinkom je aj zvýšenie vnútornej spokojnosti a motivácie púšťať sa do nových projektov - či už pracovných alebo súkromných.

Pre koho je kurz určený?

Pre každého, kto chce realizovať viac správnych vecí, za menej času, s menším stresom a väčším pocitom jasnosti, sústredenia a kontroly. Tréning sa ukázal byť užitočným pre profesionálov naprieč širokým spektrom povolaní a s rôznym pracovným zaradením - prakticky každý, kto chce efektívnejšie riadiť svoj rušný život, si k tomu z kurzu odnesie nástroje a osvedčené postupy. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa so svetom GTD ešte nestretli ako aj pre tých, ktorí GTD poznajú a chcú si svoje vedomosti oprášiť, prehĺbiť a aplikovať do každodenných aktivít. 

Čo na kurze zažijete?

Počas tohoto interaktívneho tréningu sa naučíte pracovať s piatimi krokmi ovládnutia workflow - modelom pre optimalizáciu našej každodennej práce. Sústredíme sa na potrebu zachytiť všetky potenciálne dôležité vstupy, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Ujasníme si, čo zachytené položky znamenajú a čo je s nimi potrebné urobiť. V treťom kroku vytvoríme efektívny organizačný systém pre usporiadanie informácií a úloh. Následne prejdeme procesom dôsledného premyslenia našich záväzkov, ktoré nám dodá jasnosť, aktuálnosť a perspektívu. A v neposlednom rade zoptimalizujeme náš systém, aby sme si vedeli jasne stanoviť priority a zapojiť sa do práce na najzmysluplnejších úlohách. Obsah je prezentovaný interaktívnou formou tak, aby účastníci odchádzali z tréningu s ich vlastným funkčným GTD systémom.

GTD vnáša poriadok do chaosu a eliminuje prokrastináciu

Vo svete, v ktorom sme neustále zahltení informáciami a úlohami, GTD vnáša poriadok do chaosu, zvyšuje produktivitu, schopnosť sústredenia a eliminuje prokrastináciu. 

0
POČET INFORMÁCIÍ OBDRŽANÝCH DENNE
0
GB DÁT KONZUMOVANÝCH DENNE
0
PRIEMERNÝ POČET EMAILOV OBDRŽANÝ DENNE
0
%
VŠETKÝCH DÁT BOLO VYTVORENÝCH V POSLEDNÝCH 2 ROKOCH
0
HODÍN STRÁVENÝCH S RODINOU POČAS TÝŽDŇA

Materiály pre účastníkov

Balík účastníckych materiálov obsahuje:

 • Detailný Pracovný zošit s informáciami a príkladmi
 • Sprievodca metodológiou, ktorý sumarizuje kľúčové princípy GTD 
 • Mapa workflow
 • Kniha Getting Things Done / Mít vše hotovo
 • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia pre telefón), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytváraní nových návykov

Za dôveru ďakujeme našim skvelým klientom...

Tréningom to u nás nekončí, iba začína

Cieľom bežných tréningov je poskytnúť účastníkom informácie a inšpirovať ich. V rozvojovom programe GTD však ideme ďalej. Okrem poskytnutia informácií a inšpirácie kliadieme dôraz najmä na to, aby si každý účastník priamo na tréningu vytvoril základy svojho vlastného funkčného GTD systému, ktorý voláme aj "externý mozog". To je fáza inštalácie, kde pracujeme s vybranou aplikáciou, napr. MS Outlook. Na inštaláciu nadväzuje fáza implementácie. V tejto fáze účastníci implementujú jednotlivé princípy GTD do svojej práce s úlohami, projektami, kalendárom a emailami. A na záver je to fáza integračná, ktorej cieľom je vytvoriť si z jednotlivých princípov funkčné návyky a dostať ich tak do svojej každodennej reality. Integračná fáza je podporovaná interaktívnou aplikáciou 5 krokov GTD, emailovou podporou a follow-up workshopom.

Vydajte sa na GTD cestu vyššej produktivity s menším stresom

DÁTUM: 27.-29.4.2022

LOKALITA: online virtuálna školiaca miestnosť MS Teams

FORMÁT: 6 modulov x 2,5 hodiny

ČAS: 

 • Modul #1: 27.4. / 9:00 - 11:30
 • Modul #2: 27.4. / 13:30 - 16:00
 • Modul #3: 28.4. / 9:00 - 11:30
 • Modul #4: 28.4. / 13:30 - 16:00
 • Modul #5: 29.4. / 9:00 - 11:30
 • Modul #6: mesiac po úvodnom tréningu, termín upresníme počas tréningu

OBSAH:

 • Modul #1 , #2 a #5: metodológia Getting Things Done, 5 krokov riadenia workflow, osvedčené postupy GTD pre získanie kontroly, jasnosti, sústredenia a zníženie stresu
 • Modul #3 a #4: vytvorenie GTD systému v aplikácii MS Outlook, aplikácia princípov GTD pri práci s emailami, kalendárom a zoznamom úloh (je potrebný počítač a aplikácia MS Outlook)
 • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytvorení návykov vedúcich k vyššej produktivite a nižšiemu stresu.
 • 5 týždňová emailová podpora
 • GTD follow-up workshop - mesiac po úvodnom tréningu

TRÉNER: Štefan Godó, certifikovaný GTD tréner

JAZYK: slovenčina

POČET ÚČASTNÍKOV: max. 12

CENA: 
Zľavnená cena (platí do 11.4.): €499 bez DPH / €598,80 s DPH
Štandardná cena: €599 bez DPH / €718,80 s DPH

Cena obsahuje: 6 x 2,5 hodiny online tréningu, školiace materiály, knihu GTD, 16 týždňový program 5 krokov GTD, emailovú podporu

UZÁVIERKA REGISTRÁCIE: 19.4.2022
* v prípade nenaplnenia min. počtu účastníkov si vyhradzujeme právo na stanovenie náhradného termínu 

CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ