ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | KOMPLEXNÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM

GTD MAJSTROVSTVO WORKFLOW: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 30.11.-1.12.2023

O KURZE

Majstrovstvo workflow je certifikovaný tréningový program produktivity zameraný na zlepšenie osobných a organizačných výsledkov. Vyvinutý Davidom Allenom na základe jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou metódy GTD v praxi firiem po celom svete a postavený na princípoch opísaných v jeho knihe Getting Things Done, ktorej sa predalo viac ako 3 milióny kusov.

Prvý stupeň Majstrovstva workflow buduje základy pre úspešné nasadenie GTD do pracovného i osobného života a do všetkého, čo robíte. Kľúčovým výsledkom je získanie kontroly, stability a sústredenia. 

BENEFITY KURZU

Naučíte sa základné princípy a techniky, ktoré vám pomôžu získať a udržať si kontrolu nad svojim svetom plným zmien. Vaša produktivita sa zvýši a popri tom si zachováte čistú myseľ a dôveru, že ste neustále sústredený na tie najdôležitejšie veci. Tento účinný tréningový program vám ukáže efektívnu a udržateľnú cestu na dosiahnutie vyššej úrovne produktivity bez stresu.

Spoznáte osvedčené postupy GTD pre efektívnu prácu na ďalších krokoch, projektoch a stratégiách. Získate postupy a nástroje pomocou ktorých eliminujete vyrušenia a vytvoríte si viac mentálneho priestoru pre kreativitu, inovácie a strategické myslenie.  

Objavte vyššiu úroveň produktivity v osobnej aj pracovnej oblasti

Metóda Davida Allena vás nenaučí zorganizovať si pracovné úlohy preto, aby ste mohli pracovať viac, tvrdšie a dlhšie. Práve naopak! Zavedením metodológie GTD do vašeho pracovného života zefektívnite prácu, získate voľný čas, zbavíte sa stresu a zkľudníte svoju myseľ. Vedľajším účinkom je aj zvýšenie vnútornej spokojnosti a motivácie púšťať sa do nových projektov - či už pracovných alebo súkromných.

Pre koho je kurz určený?

Pre každého, kto chce realizovať viac správnych vecí, za menej času, s menším stresom a väčším pocitom jasnosti a kontroly. Tréning sa ukázal byť užitočným pre profesionálov naprieč širokým spektrom povolaní a s rôznym pracovným zaradením - prakticky každý, kto chce efektívnejšie riadiť svoj rušný život, si k tomu z kurzu odnesie nástroje a osvedčené postupy. Je vhodný pre začiatočníkov, ktorí sa so svetom GTD ešte nestretli ako aj pre tých, ktorí GTD poznajú a chcú si svoje vedomosti oprášiť, prehĺbiť a aplikovať do každodenných aktivít. 

Čo na kurze zažijete?

Počas tohoto interaktívneho tréningu sa naučíte pracovať s piatimi krokmi ovládnutia workflow - modelom pre optimalizáciu našej každodennej práce. Sústredíme sa na potrebu zachytiť všetky potenciálne dôležité vstupy, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Ujasníme si, čo zachytené položky znamenajú a čo je s nimi potrebné urobiť. V treťom kroku vytvoríme efektívny organizačný systém pre usporiadanie informácií a úloh. Následne prejdeme procesom dôsledného premyslenia našich záväzkov, ktoré nám dodá jasnosť, aktuálnosť a perspektívu. A v neposlednom rade zoptimalizujeme náš systém, aby sme si vedeli jasne stanoviť priority a zapojiť sa do práce na najzmysluplnejších úlohách. Obsah je prezentovaný interaktívnou formou tak, aby účastníci odchádzali z tréningu s ich vlastným funkčným GTD systémom.

GTD vnáša poriadok do chaosu a eliminuje prokrastináciu

Vo svete, v ktorom sme neustále zahltení informáciami a úlohami, GTD vnáša poriadok do chaosu, zvyšuje produktivitu, schopnosť sústredenia a eliminuje prokrastináciu. 

0
POČET INFORMÁCIÍ OBDRŽANÝCH DENNE
0
GB DÁT KONZUMOVANÝCH DENNE
0
PRIEMERNÝ POČET EMAILOV OBDRŽANÝ DENNE
0
%
VŠETKÝCH DÁT BOLO VYTVORENÝCH V POSLEDNÝCH 2 ROKOCH
0
HODÍN STRÁVENÝCH S RODINOU POČAS TÝŽDŇA

Materiály pre účastníkov

Balík účastníckych materiálov obsahuje:

  • Detailný Pracovný zošit s informáciami a príkladmi
  • Sprievodca metodológiou, ktorý sumarizuje kľúčové princípy GTD 
  • Mapa workflow
  • Kniha Getting Things Done / Mít vše hotovo
  • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia pre telefón), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytváraní nových návykov

Za dôveru ďakujeme našim skvelým klientom...

Tréningom to u nás nekončí, iba začína

Cieľom bežných tréningov je poskytnúť účastníkom informácie a inšpirovať ich. V rozvojovom programe GTD však ideme ďalej. Okrem poskytnutia informácií a inšpirácie kliadieme dôraz najmä na to, aby si každý účastník priamo na tréningu vytvoril základy svojho vlastného funkčného GTD systému, ktorý voláme aj "externý mozog". To je fáza inštalácie, kde pracujeme s vybranou aplikáciou, napr. MS Outlook. Na inštaláciu nadväzuje fáza implementácie. V tejto fáze účastníci implementujú jednotlivé princípy GTD do svojej práce s úlohami, projektami, kalendárom a emailami. A na záver je to fáza integračná, ktorej cieľom je vytvoriť si z jednotlivých princípov funkčné návyky a dostať ich tak do svojej každodennej reality. Integračná fáza je podporovaná interaktívnou aplikáciou 5 krokov GTD, emailovou podporou a follow-up workshopom.

Vydajte sa na GTD cestu vyššej produktivity s menším stresom

DÁTUM: 30.11.-1.12.2023

ČAS: prvý deň: 9:00 - 17:00, druhý deň: 9:00 - 12:30

LOKALITA: Bratislava, Slovensko

MIESTO: ARUBA BUSINESS CENTER, Galvaniho 7/D, Bratislava

OBSAH:

  • metodická časť: metodológia Getting Things Done, osvedčené postupy GTD pre získanie kontroly, jasnosti, sústredenia a zníženie stresu
  • implementačná časť: vytvorenie GTD systému v aplikácii MS Outlook, aplikácia princípov GTD pri práci s emailami, kalendárom a zoznamom úloh (je potrebný vlastný počítač a aplikácia MS Outlook)
  • Program 5 krokov GTD - 16 týždňový interaktívny program (aplikácia), ktorý bude podporovať účastníkov v aplikácii princípov GTD do každodennej praxe a vytvorení návykov vedúcich k vyššej produktivite a nižšiemu stresu.
  • 5 týždňová podpora trénera
  • GTD follow-up online webinár - mesiac po úvodnom tréningu

TRÉNER: Marek Kogan alebo Štefan Godó, certifikovaní GTD tréneri

JAZYK: slovenčina

POČET ÚČASTNÍKOV*: 8 - 12

CENA: 
Zľavnená cena (platí do 16.11.): €579 bez DPH / €694,80 s DPH
Štandardná cena: €679 bez DPH / €814,80 s DPH

V cene sú zahrnuté školiace materiály, kniha GTD, 16 týždňový program (aplikácia) 5 krokov GTD, podpora trénera, 1x obed, 3x občerstvenie.

UZÁVIERKA REGISTRÁCIE: 24.11.2023
* v prípade nenaplnenia min. počtu účastníkov si vyhradzujeme právo na stanovenie náhradného termínu 

CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ