JAK DOSTAT MYŠLENÍ PRYČ Z HLAVY…

NESNESITELNÁ LEHKOST NEMYŠLENÍ
Atleti ve své „zóně“, čtenáři knih a diváci filmů strženi příběhem, zahradníci v zápalu stříhání živého plotu, milenci kráčející nocí – v blaženém stavu, kdy neexistuje čas, neexistuje stres, neexistuje… myšlení? Stejného stavu dosahují ale lidé, pro které je naopak myšlení zásadní, nicméně jsou stejně tak „přítomni“ – hrají šachy, vyjednávají obchod, píší román. Produktivní stav, ve kterém mizí čas, neznamená tedy nemyslet – ale spíš nemyslet na myšlení. Jak ho ovšem dosáhnout?

Musíme zvládnout faktory, které nás jinak z tohoto stavu „vykopnou“. Naše mysl jakoby se snažila stírat hranice mezi naším závazkem a naší aktuální realitou. Pokud chceme být někde, kde nejsme, nebo jinak, než jsme, zažije naše psychika kognitivní nesoulad a začne nás tlačit, až tento výsledek splníme anebo až dáme věci alespoň do pohybu. Pokud je všechno plně „pod kontrolou kormidla“, myslet už příliš nemusíme.

Nejproduktivnějším přístupem tedy je, myslet co nejméně, jak musíme, ale zároveň tolik, kolik potřebujeme. Na různé horizonty je třeba pohlížet v různých frekvencích. Co jste dnes dostali z hlavy? Nejspíše jste několikrát během dne museli znovu přehodnotit požadované kroky, s nimiž dosáhnete své závazky. Ale nejméně jednou týdně je většinou potřeba důkladně zrevidovat také všechny projekty a s nimi spojené kroky. Každý měsíc nebo dva promyslíme kontrolní seznam všech oblastí odpovědnosti v práci i v životě a ověříme si, jestli máme zavedeny všechny potřebné projekty. Jednou za rok je potom dobré podívat se na výhled nejbližších 12 až 18 měsíců a zformulovat, čeho chceme dosáhnout. No a jednou za pár let společně případně i s partnerem zhodnotíme naše vize života i životního stylu.

A tím největším myšlením je úvaha o smyslu života, celého našeho bytí na této planetě. Pokud se touto otázkou začnete vážně zabývat, budete se k ní nejspíše také vracet pravidelně.

Jakmile začnete pravidelně a vědomě revidovat všechny tyto úrovně a zavedete si návyk a závazek se k nim pravidelně vracet ve vhodném intervalu, dostanete se do skutečně produktivního módu. Jakmile například víte, že důsledně provádíte nějaké týdenní hodnocení – spojené se zachycováním, revidováním a aktualizací všech nedokončených věcí ve vašem soukromém i pracovním životě – můžete si jistým způsobem dovolit luxus nemyslet na tyto záležitosti celý další týden.

Po zbytek týdne budete jistým způsobem „nevědomí a šťastní“, ale v produktivním módu „dělání“. Jak to? Protože jste už přemýšleli dost a dosáhli jste dost – ve smyslu ujasněné perspektivy a inventáře závazků. A víte, že budete přemýšlet znovu. Pokud týdenní hodnocení dělat nebudete, budete vědět, že něco někdy budete muset promyslet a to vás bude neustále rušit.

Máte-li problém dostat se „do své zóny“, tedy do stavu „mysl jako voda“, položte si otázku, na jaké úrovni potřebujete určité soustředěné přemýšlení, a proveďte ho. Dokončete to cvičení. A potom pojďte na to – voda je příjemná.

— autor: DAVID ALLEN