GTD DESTILÁT

Od čias, kedy vyšla moja prvá kniha, som dal nespočetné množstvo televíznych a rozhlasových rozhovorov – ten typ, keď vám dajú zhruba 53 sekúnd na to, aby ste všetkým odovzdali kľúče k zdraviu, bohatstvu a šťastiu. To ma prinútilo vydestilovať moje posolstvo až k holému základu.

Typická otázka znie: “David, akú jednu vec robíme, ktorá nám bráni v tom, aby sme boli produktívni?” Tu je moja odpoveď:

“Nie je to jedna vec, ale päť, zabalených dokopy: Ľudia držia záležitosti vo svojich hlavách. Nerobia rozhodnutia, čo potrebujú urobiť so záležitosťami, o ktorých vedia, že s nimi potrebujú niečo urobiť. Pripomienky ďalších krokov a podporné materiály nemajú usporiadané do funkčných kategórií. Neudržujú a nekontrolujú kompletný a objektívny súpis všetkých svojich záväzkov. A potom mrhajú svojou energiou a vyhorievajú, dovoľujúc, aby ich zaneprázdenosť bola poháňaná tým, čo je najnovšie a najhlasnejšie, dúfajúc, že je to tá správna vec na prácu, ale nikdy nepocítia úľavu z toho, že je to tak.”

(Ako mám postupovať?)

Len som zosumarizoval najhoršie postupy pre päť štádií riadenia workflow – zachytenie, ujasnenie, usporiadanie, premyslenie, zapojenie. Nemôžem redaktorovi povedať, že niektoré z týchto štádií je TÝM problémom. Je zrejmé, že väčšina ľudí uchováva záležitosti vo svojej hlave, čo celý proces hneď na začiatku vyskratuje. Ale veľa ľudí si veľa vecí zapisuje – len sa už nedopracujú k rozhodnutiu, aké sú ďalšie kroky v týchto záležitostiach, čo robí ich zoznamy prevádzkovo dysfunkčné. Ale aj keď rozmýšľajú o potrebných ďalších krokoch, neusporiadajú si pripomienky tak, aby ich mali na očiach vtedy, keď sa nachádzajú v kontexte danú činnosť zrealizovať. A dokonca, aj keď by sa im to v návale inšpirácie produktivity podarilo, väčšina dovolí, aby ich systémy zastarali a stali sa nekonzistentné. A bez starostlivosti, kŕmenia a neustáleho využívania svojich objektívnych výkonných nástrojov mysle, táto funkcia skĺzne späť do psychickej RAM. Život a práca sa stanú reaktívnymi odpoveďami namiesto jasne zamierenými voľbami činností.

“Takže, David, čo teda máme robiť namiesto toho?” (Niektorí redaktori majú navyše ďalších 53 sekúnd!)

“Je to kombinácia piatich najlepších postupov správania. Dostaňte všetko von z hlavy. Rozhodujte sa o potrebných ďalších krokoch v záležitostiach, keď sa objavia, nie keď vybuchnú. Usporiadajte si pripomienky k projektom a k nim prislúchajúcim ďalším krokom do vhodných kategórií. Udržujte svoj systém aktuálny, úplný a kontrolovaný dostatočne na to, aby ste verili svojim intuitívnym rozhodnutiam o tom, čo robíte a čo nerobíte v akomkoľvek časovom okamihu.”

MysIím, že by som to mohol ešte zjednodušiť: “Zamerajte sa na pozitívne výstupy a neustále realizujte ďalšie kroky v najdôležitejších veciach.“ Ale kto toto nevie? Dôsledné uplatňovanie tohoto princípu úplne integrovaného s každým aspektom nášho života je veľkou výzvou. A to nie je také jednoduché.

– David Allen