Aký je Váš ďalší krok?

Na nedávnom školení sa mi jedna manažérka pochválila, resp. posťažovala, že ona nemá problém s nápadmi, čo všetko by bolo potrebné v rámci tej, či onej záležitosti urobiť. Napadne ju aj 15 ďalších krokov. Problém je, že nakoniec neurobí ani jeden, až pokým ju stres z deadline-u neprinúti nejak konať. Poznáte to? 🙂

Toto počúvam relatívne často. Problém je v tom, že pokým máte 15 ďalších krokov, nemáte vlastne ani jeden. Ďalší krok môže byť totiž iba jeden.

Je to jedna veľmi konkrétna aktivita, ktorá Vás posunie smerom k želanému výsledku. Potrebujete niekomu zavolať, poslať email, urobiť si prieskum na internete alebo si s niekým dohodnúť stretnutie?

Nech už prešlapujete namieste pri akomkoľvek projekte, zamyslite sa na chvíľku, aký je Váš želaný výsledok, čo vlastne chcete dosiahnuť. A potom si položte otázku, aký je ten úplne najmenší ďalší krok, ktorý by ste mohli urobiť, ktorý dá veci do pohybu. Prestavte si, že máte k dispozícii najbližších 30 minút a pracovať môžete iba na danom projekte. Čo urobíte ako prvé, čo na to budete potrebovať, ako bude vypadať Vaša práca?