Ak zistíte, že ste sa ocitli v jame, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je prestať kopať. – Will Rogers

Prvým krokom k tomu, aby sme boli v práci produktívni, je uvedomiť si, kedy produktívni nie sme. Tento moment uvedomenia nám dáva možnosť zastaviť neproduktívne konanie a rozhodnúť sa, aké kroky potrebujeme urobiť, aby sme sa presunuli z neproduktívneho do produktívneho stavu. Akú jednu vec by ste mohli prestať robiť, aby ste boli dnes v práci produktívnejší Vy?