2 otázky pre život bez problémov

Máte aktuálne nejaký problém?

Samozrejme, kto by nemal.

Aj ja ich mávam, často a veľa. Ale iba na chvíľku. Pokým z nich neurobím projekty.

K tomuto článku ma inšpiroval nedávny rozhovor mojich indických kolegov s Davidom Allenom (tvorcom metódy GTD), ktorý spolu urobili po GTD tréningu v Amsterdame. Na otázku, „Aká je vízia David Allen Company?“, David okrem iného odpovedal, že sa mu páči pomáhať vytvárať svet, v ktorom nie sú problémy, iba projekty.

Svet, v ktorom nie sú problémy, iba projekty. Táto odpoveď ma motivovala k zmene uhla pohľadu. K prerámcovaniu mojich problémov na projekty. Alebo jednoducho k zbaveniu sa problémov.

Predtým ako sa dostaneme k postupu, ako sa dá zbaviť akéhokoľvek problému, zadefinujme si, čo to vlastne problém je. Keď myslíme na to, že máme problém, väčšinou nám to odoberá energiu, je to niečo nepríjemné. Mať problém nás stavia do role obete, sťažujeme sa, je to pasívny stav.

Keď sa však nad problémom objektívne zamyslíme a spýtame sa „Aký je želaný výsledok, ktorý by som chcel vyriešením problému dosiahnuť?“ a „Aký je ďalší krok, ktorým by som sa k tomuto riešeniu mohol priblížiť?“, automaticky sa presunieme z pasívnej role obete do aktívnej role kapitána, ktorý má svoj život pod kontrolou.

Ako teda efektívne transformovať problémy na projekty? V prvom kroku je potrebné si uvedomiť, že nejaký problém máme. Zapíšte si na papier všetko, čo považujete za problém. Môžu to byť problémy malé, veľké, pracovné, súkromné. A v druhom kroku sa nad každým problémom zamyslite a odpovedzte si na 2 otázky:

  1. Čo je želaný výsledok? Ako to bude vypadať, keď problém zmizne? Toto je váš PROJEKT.
  2. Aký je ďalší krok, ktorý ma posunie smerom k želanému výsledku? Tuto buďte opatrní. Ďalší krok musí byť veľmi konkrétna aktivita, pri ktorej nemáte žiadnu pochybnosť ako ju zrealizovať. Je to jeden konkrétny malý krok, ktorý vás posunie vpred. A až keď ho zrealizujete, stanovíte si ďalší krok.

Tu je zopár príkladov:

Problém: Bolí ma chrbát, som zaseknutý.

Projekt (želaný výsledok): Mám zdravý chrbát, cítim sa dobre.

Ďalší krok: Spýtať sa kolegov, či mi vedia odporučiť dobrého maséra.

Problém: Dlhodobo nestíham pracovné povinnosti, musím pracovať aj večer a cez víkendy.

Projekt (želaný výsledok): Prácu stíham v rámci pracovnej doby, iba príležitostne zostávam dlhšie. Cez víkendy sa venujem rodine a sebe.

Ďalší krok: Kúpiť si knihu Getting Things Done. 🙂

Problém: Komunikácia s dôležitým klientom XY je na bode mrazu.

Projekt: (želaný výsledok): Vzťah s klientom XY máme ujasnený a s dôverou spolu komunikujeme a spolupracujeme.

Ďalší krok: Poradiť sa so skúsenejším kolegom, čo by som mohol urobiť pre zlepšenie vzťahov s klientom XY.

Pokúste sa čo najčastejšie zaraďovať otázku na želaný výsledok a ďalší krok do vášho života a pozorujte, čo sa zmení. Mne tento spôsob myslenia pomáha situáciu si ujasniť, dostať ju pod kontrolu a motivuje ma ku konaniu. Práca na projektoch je pre mňa oveľa príjemnejšia ako práca na problémoch.

Takže, keď najbližšie narazíte na komplikácie alebo problémy, povedzte si, že problémy neexistujú. Existujú iba projekty a k nim priradené ďalšie kroky, ktoré vás privedú k želaným výsledkom.


P.S.: Transformácia problémov na projekty je súčasťou druhého kroku workflow podľa metódy GTD – kroku ujasnenie. Ak vás táto téma zaujala, okrem knihy Getting Things Done môžete zvážiť aj účasť na našich otvorených alebo vnútrofiremných workshopoch na Slovensku alebo otvorenýchvnútrofiremných workshopoch v Českej republike.