ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 24.4.2018

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 24.7.2018