ŠKOLENIA / WORKSHOPY PRE VEREJNOSŤ


 

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 22.9.2017

GETTING THINGS DONE® | MAJSTROVSTVO WORKFLOW

GTD: ZÁKLADNÝ SYSTÉM

BRATISLAVA, 20.10.2017