Autor Marek Kogan

O autorovi

PF 2017 nielen v štýle GTD

Nový rok. Nové plány. Predsavzatia. Ciele. Vízie. Niektorí v tomto období bilancujeme a plánujeme. Veríme, že keď si aspoň rámcovo určíme cieľ cesty, zvyšujeme svoju šancu docestovať tam, kam by sme chceli. A čím je cieľ cesty jasnejší, tým ľahšie sa nám podnikajú konkrétne ďalšie kroky vedúce k želanému výsledku. Ak s metódou GTD už...

„Nesnažte sa stále niečo robiť. Zastavte sa.“ – Rochelle Myers

Čo znamená „byť produktívny“ nielen na párty podľa GTD?

Boli ste už niekedy na párty a nezabávali ste sa? Ak áno, bola to pre vás produktívna párty? Takmer každý deň sa rozprávam s ľuďmi o produktivite – s manažérmi, ľuďmi z HR, obchodníkmi, kamarátmi a niekedy aj s mamičkami na materskej dovolenke. Keď poviem slovo produktivita, reakcie sú rôzne. Niekedy pri tomto slove urobia...

GTD DESTILÁT

Od čias, kedy vyšla moja prvá kniha, som dal nespočetné množstvo televíznych a rozhlasových rozhovorov – ten typ, keď vám dajú zhruba 53 sekúnd na to, aby ste všetkým odovzdali kľúče k zdraviu, bohatstvu a šťastiu. To ma prinútilo vydestilovať moje posolstvo až k holému základu. Typická otázka znie: “David, akú jednu vec robíme, ktorá nám...

„Ak máte radi život, nemrhajte časom. Pretože čas je to, z čoho život pozostáva.“ – Bruce Lee

„Ak ste vhodne zapojení do svojho života a práce, nepotrebujete viac času. Ak nie ste, viac času nepomôže.“ – David Allen

WHERE DO YOUR GOOD IDEAS FLOW?

I once coached a senior executive who, by anyone’s standards, could be considered one of the world’s most productive people. He’s known in lofty global corporate circles as a guy who “gets things done”—in particular, resolving volatile situations and closing complex, challenging, and highly rewarding deals. On meeting him in his office, my first impression...

THE SECRET TO GETTING THINGS DONE